Soekodu.ee Energiamärgis Termograafia Energiaaudit Täiendkoolitus Kontakt Lugemist
Termograafia Hooned Elektriseadmed Tööstusseadmed Hinnakiri Tehtud tööd Probleeme
Termograafia
 
          Nõukogudeaegse korterelamu otsasein                    Külmasillad lae- ja seinakonstruktsioonides                               
 • Hooned
  1. Hoonete soojapidavus kontroll infrapuna kaamera abil ja vastava raporti koostamine.
  2. Hoonete soojapidavuse kontroll ja suuline hinnang olukorrale.
  3. Põrandakütte torustike otsimine ja märkimine.
  4. Eluruumida ostu/müügi eelne termograafia.
  5. Müügi-, ostueelne  termograafia raport.

Infrapuna kaameraga filmimine on ainuke võimalus ehitist lahti võtmata kontrollida selle kvaliteeti ja olukorda, näiteks:

- kas seinte soojusisolatsioon on paigaldatud ühtlaselt?

- kas uste ja akende tihendid on korras?

- kas põrandasoojendus toimib ühtlaselt?

Enne remonditöödega alustamist teostatud termografeerimine annab ülevaate piirete soojustehnilisest olukorrast ja võimaldab projekteerida tehniliselt ning majanduslikult paremaid lahendusi.


NB! Tähtis termograafia tellijale!
Infrapuna termograafia teenuse ostmisel soovitame Teil alati veenduda:

1. Teenuse pakkuja kasutaks kvaliteetseid seadmeid ja tarkvara tulemuse töötluseks ning visualiseerimiseks
2. Operaator omaks kutsetunnistust ja, et töö aruanded oleksid korrektselt vormistatud
3. Tööde teostaja omaks registreeringut Majandustegevuse registris
OÜ Rosenberg Energeetika registreering Majandustegevuse registris

 
                       Ebapiisavalt isoleeritud hoone sokkel                          Soojakaod katusest
 
Töid teostab vastava koolituse läbinud spetsialist. Kasutame mõõtmistöödeks radiomeetrilist infrapunakaamerat FLIR SYSTEMS ThermaCAM E45 ja tulemuste töötluseks ning visualiseerimiseks tootjapoolset tarkvara ThermaCAM Reporter.
   Copyright © 2006 Rosenberg Energeetika OÜ  -  Aadress: Begoonia 3, 74001, Viimsi vald  -  Tel: (+372) 50 48 422  -  E-post: info@soekodu.ee